Posiedzenia i uchwały

XXI posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

XXI Posiedzenie ZKMXXI Posiedzenie ZKM

W dniu 19 czerwca br. odbyło się dwudzieste pierwsze posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Było to pierwsze posiedzenie w 2013r. i poprowadził je Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Andrzej Jakubowski. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele strony rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, izb gospodarczych, a także organizacji pracowników i pracodawców, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych oraz obserwatorzy.

Najważniejszym punktem spotkania było zatwierdzenie sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 za rok 2012.

W trakcie posiedzenia przedstawiono aktualny stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, w tym m.in.: postęp finansowy i rzeczowy Programu oraz działania informacyjne i promocyjne w ramach RPO WZ. Omówiono także stan realizacji Inicjatyw Wspólnotowych JEREMIE i JESSICA wdrażanych w ramach RPO WZ. Ponadto, podczas posiedzenia zaprezentowano i zatwierdzono zaktualizowany Plan Komunikacji RPO WZ 2007-2013.

Ponadto omówiono także wyniki dwóch badań ewaluacyjnych:

1. „Ocena bezpośredniego i pośredniego wsparcia sektora MŚP w ramach RPO WZ oraz uzyskanie rekomendacji z zakresu wsparcia MŚP na przyszłą perspektywę finansową na lata 2014-2020”,

2. „Wyznaczenie modelem Hermin wartości wskaźników celu głównego RPO WZ na lat 2011, 2012 oraz szacowanej realizacji na lata 2013 i 2015”

XXI Posiedzenie ZKM
XXI Posiedzenie ZKM
XXI Posiedzenie ZKM

Zalaczniki:

1. Uchwała Nr 2 / 13 ZKM z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia protokołu z XX posiedzenia ZKM z dnia 12 grudnia 2012 roku,

1. Uchwała Nr 2 / 13 ZKM z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia protokołu z XX posiedzenia ZKM z dnia 12 grudnia 2012 roku,
rodzaj pliku : pdf

2. Uchwała Nr 3 / 13 ZKM z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2012

2. Uchwała Nr 3 / 13 ZKM z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2012
rodzaj pliku : pdf

3. Uchwała nr 4 /13 ZKM z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie akceptacji zaktualizowanego „Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”

3. Uchwała nr 4 /13 ZKM z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie akceptacji zaktualizowanego „Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”
rodzaj pliku : pdf

Protokół z XXI posiedzenia ZKM z dnia 19 czerwca 2013 r.

Protokół z XXI posiedzenia ZKM z dnia 19 czerwca 2013 r.
rodzaj pliku : pdf
2013-06-21
powrót
Wydruk bieżącej strony
+    o    -

| Polityka prywatności   | Kontakt z Administratorem Portalu   | Formaty plików do pobrania